Palaa kohteeseen Taekwondo

Osa-alueet

Perustekniikka

Perustekniikassa opetellaan erilaisia potkutekniikoita, sekä käsitekniikoista erilaisia lyöntejä ja torjuntoja. Perustekniikassa on tärkeää hyvät ja vahvat tekniikat, seisonta asento, sekä tasapaino. Perustekniikan taitoja hyödynnetään liikesarjojen, ottelun, sekä itsepuolustuksen harjoittelussa.

Liikesarjat

Poomsae tarkoittaa liikesarjoja, joiden avulla taekwondo-oppilaat voivat yksinään harjoitella kamppailua kuviteltuja vastustajia vastaan. Teknisen opetuksen lisäksi liikesarjojen liikkeet ja suunnat kuvastavat jotakin luontoon tai ihmisen ominaisuuksiin liittyvää asiaa. Liikesarjaharjoittelu kehittää tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkeiden sulavuutta.

Poomsae-harjoittelussa on tärkeää edetä askel kerrallaan, jotta kunkin liikesarjan merkitys avautuu ennen siirtymistä vaikeampaan. Värivöille on kahdeksan Taeguk-liikesarjaa ja mustavöisille yhdeksän Yudanja-liikesarjaa. Liikesarjoissa voi kilpailla harrastajatasolta aina MM-tasolle asti.

Kjorugi, eli Ottelu

Kjorugi on kamppailua vastustajan kanssa. Parhaiten kjorugi tunnetaan taekwondon kilpaotteluna, jossa täyskontakti on sallittu. Ottelun tarkoituksena on saada pisteitä vastustajan panssariin kohdistuneista potkuista tai lyönneistä, sekä päähän kohdistuneista potkuista. Pistekriteerit ovat osuman voima ja vaikutus vastustajaan. Täyskontaktista huolimatta vakavia tapaturmia sattuu harvoin. 6 – 12 vuotiaitten lasten sarjoissa ei sallita päähän kohdistettuja potkuja, mutta 12 – 14 vuotiaitten kadettisarjoissa on kevennetty pääkontakti sallittua.

Ottelu vaatii hyvää teknistä ja taktista osaamista. Hyödyllisiä ominaisuuksia ottelussa ovat mm. nopeus, kestävyys, voima ja rohkeus. Ottelussa käytettävät suojavarusteet ovat rintapanssari, hammassuoja, sääri- ja käsivarsisuojat, hanskat, alasuoja, sekä kypärä. Sinisessä panssarissa ottelevaa kutsutaan nimellä Chong (sininen) ja punaisessa panssarissa ottelevaa nimellä Hong (punainen). Turvallisuudesta ja ottelun kulusta vastaa keskustuomari. Pisteitä antavat neljä kulmatuomaria. Taekwondon kilpaottelu sai olympialajin statuksen vuonna 2000.

Kyukpa

Kyukpa eli murskaus on menetelmä, jolla taekwondo-oppilas voi testata tekniikoidensa voimakkuutta. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puu ja tiilet. Yleisimmät murskauksessa käytettävät vartalon osat ovat nyrkki, kämmensyrjä, jalan ulkosyrjä, päkiä tai kantapää.

Murskauksen onnistuminen riippuu tekniikan nopeudesta, voimakkuudesta ja voiman oikesta suuntaamisesta. Vaikka isku olisi kuinka nopea ja voimakas, murskaus ei onnistu, ellei voima suuntaudu oikealla tavalla murskattavan kohteen läpi. Tässä korostuu keskittymisen ja oikean asenteen osuus. Kasvuikäisten murskausharjoittelussa pitää olla erityisen huolellinen ja painopiste on taitomurskauksessa, ei voimamurkauksessa.

Itsepuolustus

Hosinsul eli itsepuolustus kuuluu olennaisesti taekwondoharjoitteluun. Se sisältää erilaisia irrottautumisia, vastustajan maahan vientiä, sekä monenlaisia hallintaotteita. Parhaimmillaan hosinsul-taidot mahdollistavat puolustautumisen vahingoittamatta vastustajaa pahasti.