Palaa kohteeseen Taekwondo

Filosofia

Taekwondon määritelmä

Taekwondo on fyysinen inhimillisyyden ilmaus, jossa yhdistyvät eloonjäämisen halu ja halu toteuttaa ihmisen korkeampia henkisiä päämääriä. Taekwondon harjoittelun avulla pyritään saavuttamaan TÄYDELLINEN HETKI, jolloin ollaan yhtä koko maailmankaikkeuden kanssa, ja TÄYDELLINEN MINÄN HALLINTA, jolloin saavutetaan henkinen tasapaino ja kyetään hallitsemaan teot, halut ja ajatukset.

Mudo

Laji sisältää vahvan filosofisen taustan, mudon, jota harrastaja alkaa ymmärtää harjoituskokemuksen kertyessä. Pidemmälle kehittynyt taekwondon harrastaja on tasapainoinen, harkitseva ja tiedostava ihminen, jonka itseluottamus on vahva ja joka elää sopusoinnussa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Taekwondosta voi kasvaa elämäntapa.

Mudo-ajattelun ominaisuuksia voidaan kuvata esimerkiksi seuraavilla ohjeilla:

KÄYTÖS
VAATIMATTOMUUS
KÄRSIVÄLLISYYS
UHRAUTUVUUS
KUNNIOITUS
MIELEN JA KEHON PUHTAUS
Um & Yang

Koreassa taolaisuus on vaikuttanut moneen käytännön asiaan ja taolaisia käsitteitä voi löytää myös taekwondon filosofiasta. Kaikki tapahtuu um-yang -ajattelun mukaan kahden navan eli polariteetin välillä. Tällaisia um-yang -pareja ovat esimerkiksi negatiivinen-positiivinen, talvi-kesä, pohjoinen-etelä, nainen-mies, maa-taivas, sulkeutuminen-avautuminen, vetäytyminen-laajentuminen, intuitiivinen-rationaalinen, jne. Teorian mukaan erilaisten asioiden paremmuutta ei pidä vertailla keskenään, vaan tulee ymmärtää millaista toimintaa kulloisessakin tilanteessa tarvitaan.

Um-yang -symboli on ollut käytössä jo ensimmäisen kiinalaisen hallitsija-filosofin Fu Xin aikaan noin 3000 eKr. Symboli on kosmisen harmonian (ykseyden) ja ilmiömaailman kaksijakoisuuden symboli: siinä on kaksi voimaa ja niitä yhdistävä ympyrä. Se ei kuvaa kahta taistelevaa voimaa, vaan niiden välistä jatkuvaa vuorovaikutusta, muutosta. Um ja yang ovat toisilleen välttämättömiä kokonaisuuden osia, jotka palvelevat kokonaisuutta oman erityislaatunsa mukaisesti. Um merkitään usein katkoviivalla ja Yang yhtenäisellä viivalla.

Um ja yang viivasymboleista muodostetaan kolmikerroksisia trigrammeja, joista neljä esiintyy myös Etelä-Korean kansallislipussa. Lipussa trigammit ympäröivät pyöreää um-yang -symbolia (Taeguk). Um-yang -ajattelu liittyy keskeisesti myös joihinkin taekwondon osa-alueisiin. Esimerkiksi Taeguk-liikesarjojen askelkuviot noudattavat trigrammeja. Trigrammin viivat vastaavat liikesarjoissa sivuttaissuuntaisia liikkeitä siten, että yhtenäisellä yang-viivalla kuvataan kahta sivuttaissuuntaista askelta ja katkonaisella um-viivalla yhtä sivulle tapahtuvaa askelta.
Trigrammit muodostuvat siten seuraaviksi:

trigramTaekwondon tekniikassa aktiiviset, etenevät tai hyökkäävät toiminnot edustavat yang-energiaa ja passiiviset, perääntyvät tai puolustavat tekniikat tapahtuvat yin-periaatteen mukaisesti. Olennaista on jälleen muistaa, että nämä ääripäät tarvitsevat toisiaan. Toimivalla kädellä on aina vastaliike vyötärölle palaavassa kädessä, puolustusta voi seurata hyökkäys ja hyökkäys voi toimia puolustuksen tavoin. Näillä itämaisesta kulttuurista lähtöisin olevien käsitteiden tehtävänä on opettaa taekwondo-oppilasta näkemään vartalonsa kokonaisuutena, jossa jokainen toiminto vaikuttaa johonkin toiseen. Painon siirtäminen vasemmalle jalalle vähentää sitä oikealta, torjuminen vasemmalla kädellä vapauttaaoikean käden vastaiskuun, jne.

Laajemmin ajateltuna, taekwondo-oppilaan tulisi oppia elämään sopusoinnussa kuvattujen ääripäiden kanssa. On viisaampaa toteuttaa “kultaista keskitietä”, kuin raivata tietään äärimmäisessä yang-mielentilassa tai vetäytyä odottamaan kohtaloaan passiivisen um-olemuksen mukaisesti.