Return to Taekwondo

Osa-alueet

Perustekniikka

Perustekniikassa opetellaan erilaisia potkutekniikoita ja käsitekniikoista erilaisia lyönti ja torjunta tekniikoita. Perustekniikassa on tärkeää hyvät vahvat tekniikat ja seisonta asento ja tasapaino. Sen jälkeen kun on opittu hyvä vahva perusteniikka, niin sovelletaan perustekniikkaa liikesarjoihin, otteluun ja itsepuolustukseen.

Liikesarjat

Poomsae tarkoittaa liikesarjoja, joiden avulla taekwondo-oppilaat voivat yksinään harjoitella kamppailua kuviteltuja vastustajia vastaan. Teknisen opetuksen lisäksi liikesarjojen liikkeet ja suunnat kuvastavat jotakin luontoon tai ihmisen ominaisuuksiin liittyvää asiaa. Liikesarjaharjoittelu kehittää tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkeiden sulavuutta.

Poomsae-harjoittelussa on tärkeää edetä askel kerrallaan, jotta kunkin liikesarjan merkitys avautuu ennen siirtymistä vaikeampaan. Värivöille on kahdeksan Taeguk-liikesarjaa ja mustavöisille yhdeksän Yudanja-liikesarjaa. Liikesarjoissa voi kilpailla harrastajatasolta aina MM-tasolle asti. Liikesarjat ovat myös Universiadien virallinen kilpailulaji ja tavoitteena on saada liikesarjat Olympialajiksi ottelun rinnalle.

Kjorugi, eli Ottelu

Kjorugi on kamppailua vastustajan kanssa. Parhaiten kjorugi tunnetaan taekwondon kilpaotteluna, jossa täyskontakti on sallittu. Ottelun tarkoituksena on saada pisteitä vastustajan panssariin kohdistuneista potkuista tai lyönneistä sekä päähän kohdistuneista potkuista. Pistekriteerit ovat osuman voima ja vaikutus vastustajaan. Täyskontaktista huolimatta vakavia tapaturmia sattuu harvoin. 6 – 12 vuotiaitten lasten sarjoissa ei sallita päähän kohdistettuja potkuja, mutta 12 – 14 vuotiaitten kadettisarjoissa on kevennetty pääkontakti sallittua.

Ottelu vaatii hyvää teknistä ja taktista osaamista. Hyödyllisiä ominaisuuksia ottelussa ovat mm. nopeus, kestävyys, voima ja rohkeus. Ottelussa käytettävät suojavarusteet ovat pääsuoja, rintapanssari, hammassuoja, sääri- ja käsivarsisuojat, hanskat ja alasuoja. Sinisessä panssarissa ottelevaa kutsutaan nimellä Chong (sininen) ja punaisessa panssarissa ottelevaa nimellä Hong (punainen). Turvallisuudesta ja ottelun kulusta vastaa keskustuomari. Pisteitä antavat neljä kulmatuomaria. Taekwondon kilpaottelu sai olympialajin statuksen vuonna 2000.

Kyukpa

Kyukpa eli murskaus on menetelmä, jolla taekwondo-oppilas voi testata tekniikoidensa voimakkuutta. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puu ja tiilet. Yleisimmät murskauksessa käytettävät vartalon osat ovat nyrkki, kämmensyrjä, jalan ulkosyrjä, päkiä tai kantapää.

Murskauksen onnistuminen riippuu tekniikan nopeudesta, voimakkuudesta ja voiman oikesta suuntaamisesta. Vaikka isku olisi kuinka nopea ja voimakas, murskaus ei onnistu, ellei voima suuntaudu oikealla tavalla murskattavan kohteen läpi. Tässä korostuu keskittymisen ja oikean asenteen osuus. Murskausta ei ole hyvä harjoitella päivittäin, sillä keho joutuu siinä tarpeettoman suuren rasituksen alaiseksi. Kasvuikäisten murskausharjoittelussa pitää olla erityisen huolellinen ja painopiste on oltava ehdottomasti taitomurskauksessa, ei voimamurkauksessa.

Itsepuollustus

Hosinsul eli itsepuolustus kuuluu olennaisesti taekwondoon kilpa- ja kuntourheiluharjoittelun ohella. Parhaimmillaan hosinsul-taidot mahdollistavat puolustautumisen vahingoittamatta vastustajaa pahasti. Niiden harjoitteleminen on suotavaa sekä oman turvallisuuden, moraalisten seikkojen että Suomen lain kannalta.

Hosinsulin toimiminen riippuu kolmesta tekijästä. Ensin on kyettävä reagoimaan riittävän ajoissa ja oikealla tavalla. On säilytettävä harkintakyky, taistelutahto ja pysyttävä tasapainossa. Itsepuolustukseen kuuluu erinlaisia irrottautumisia, vastustajan maahan vientiä ja muita erinlaisia hallintaotteita. Taekwondotekniikat toimivat parhaiten pystyasennossa, pystystä on lisäksi helpoin suojata itseään ja juosta karkuun tarvittaessa. Vasta näiden perusasioiden jälkeen tulee kysymykseen tekniikoiden tekeminen. Tekniikoiden on oltava riittävän yksinkertaisia, nopeita ja tehokkaita, jotta ne toimisivat epäedullisissakin olosuhteissa.

Kunto TKD Power

Kunto TKD Power sopii kaikille yli 16 vuotiaille. Mukaan tarvitset vain kuntoiluun sopivat vaatteet ja hyvän mielen. Kuntotaekwondossa ei ole vyökokeita, eikä taekwondopukua. Jos kiinnostuit Taekwondon harjoittelusta, niin voit tulla mukaan taekwondokurssille. Kunto TKD Powerissa tehdään taekwondomaisia lihaskuntoharjoitteita, kahvakuulaharjoitteita, kehonhallintaa, tasapainoharjoitteita ja syvävenyttelyitä. Lisää kannatusta on saanut myös itsepuolustusharjoitteet. Jokainen harjoittelee omien rajojensa salliessa. Jokaiselle voidaan tehdä yksilöllinen treeniohjelma, joka sisältää erilaisia lihaskunto-, kehonhallinta- ja notkeusharjoitteita.